Vi har fuldt ud overført momsreduktionen!

Servicevilkår

1. Anvendelsesområde

For alle ordrer via vores online shop med forbrugere og virksomheder, følgende vilkår og betingelser gælder.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en transaktion til formål, der kan tilskrives det meste hverken kommercielle eller dens uafhængig erhvervsaktivitet. Entrepreneur er en fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskab, i at indgå en retshandel i deres kommercielle eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Med hensyn til virksomheder i disse betingelser gælder også for de fremtidige forretningsforbindelser, uden at vi ville igen henvise til dem. Hvis en erhvervsdrivende anvender strid eller supplerende vilkår er, deres gyldighed afvises hermed; de er kun en del af aftalen, hvis vi udtrykkeligt har aftalt.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Købsaftalen indgås med Benjamin Stähle.

Ved at placere produkterne i online-butikken gør vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for disse varer. Du kan i første omgang sætte vores produkter i indkøbskurven uden forpligelse og rette dine indlæg til enhver tid inden du sender din bindende ordre ved hjælp af de korrigerende hjælpemidler, der er angivet og forklaret i ordreprocessen. Kontrakten afsluttes ved at acceptere tilbuddet for varerne i indkøbskurven ved at klikke på ordreknappen. Umiddelbart efter afsendelse af ordren modtager du en bekræftelse pr. E-mail.

3. Kontrakt sprog, traktattekst opbevaring
Sproget til kontrakten er tysk.

Kontrakten tekst lagres ikke af os.

4. levering

Vi leverer gratis fragt i Tyskland.

Vi leverer kun i transit. En afhentning af varerne er desværre ikke mulig.

5. Bezahlung

Betaling
Med forudbetaling, vil vi give vores bankoplysninger i en separat e-mail og levere varen efter modtagelsen.

Kreditkort
Ved at indsende ordren sender du også dine kreditkortdata til os samtidig.
Efter din legitimitet som en legitim kortindehaver, beder vi din kreditkortsudsteder straks efter ordren at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen udføres automatisk af kreditkortselskabet og opkræves på dit kort.

PayPal, PayPal Express
I ordreprocessen bliver du omdirigeret til webstedet for den online udbyder PayPal. For at betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere, legitimere med dine adgangsdata og bekræfte betalingsordren til os. Efter at have lagt ordren i butikken, anmoder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen.
Betalingstransaktionen udføres automatisk af PayPal straks derefter. Du vil modtage yderligere oplysninger under bestillingsprocessen.
PayPal Plus
Som en del af betalingstjenesten PayPal Plus tilbyder vi forskellige betalingsmetoder som PayPal-tjenester. Du bliver omdirigeret til webstedet for den online udbyder PayPal. Der kan du angive dine betalingsoplysninger, bekræfte brugen af ​​dine data via PayPal og betalingsinstruktionerne til PayPal.

Hvis du har valgt betalingsmetoden PayPal, skal du være registreret der for at kunne betale fakturabeløbet eller registrere først og legitimere med dine adgangsdata. Betalingstransaktionen udføres automatisk af PayPal umiddelbart efter bekræftelse af betalingsordren. Du vil modtage yderligere oplysninger under bestillingsprocessen.

Hvis du har valgt betalingsmetode kreditkort, behøver du ikke at være registreret hos PayPal for at betale fakturabeløbet. Betalingstransaktionen behandles af dit kreditkortselskab efter anmodning fra PayPal, og dit kort debiteres straks efter bekræftelse af postanvisningen og efter din legitimitet som den legitime kortholder. Yderligere information kan findes under bestillingsprocessen.

Hvis du vil have betalingsmetode betalingskort Du skal være registreret hos PayPal for at kunne betale fakturaen. Ved at bekræfte postanvisningen giver du PayPal et direkte debiteringsmandat. Du vil blive informeret om datoen for PayPal-debet af PayPal (såkaldt Prenotification). Ved indlevering af debiteringsmandatet straks efter betalingsordren er blevet bekræftet, vil PayPal anmode banken om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen behandles og din konto bliver opkrævet. Yderligere information kan findes under bestillingsprocessen.

Umiddelbart overførsel
Når du har bestilt ordren, bliver du omdirigeret til hjemmesiden for online-leverandøren SOFORT Überweisung. For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT Überweisung, skal du have en online bankkonto med PIN / TAN-procedure, der er aktiveret til deltagelse i SOFORT Überweisung, få din tilladelse og bekræft betalingsordren til os. Du vil modtage yderligere oplysninger under bestillingsprocessen. Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart efter det af SOFORT Überweisung, og din konto vil blive debiteret.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
For iværksættere gælder desuden: Vi forbeholder ejendomsretten til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav fra et løbende forretningsforhold. Du kan videresælge de reserverede varer i almindelig forretning; Alle krav som følge af denne videresalg skal på forhånd tildeles os - uanset hvilken kombination eller sammenblanding af de reserverede varer med en ny vare - i beløbets størrelse, og vi accepterer denne opgave. Du har ret til at indsamle fordringerne, men vi kan også indsamle krav selv, så længe du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser.

7. transportskader

For forbrugere:
Hvis varerne leveres med åbenbar transportskade, bedes du straks klage over sådanne fejl, så kontakt leverandøren straks. Manglende indsendelse af en klage eller kontakt har ingen konsekvenser for dine lovmæssige krav og deres håndhævelse, især dine garantierettigheder. Men de hjælper os med at hævde vores egne krav mod transportøren eller transportforsikringen.

For iværksættere:
Risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse overgår til dig, når vi har det ellers til at udføre afsendelse person eller institution, sagen for speditør, transportør eller. Blandt køberne den regulerede i § 377 HGB inspektion og klage gælder. Afstå fra bestemmelsen foreskriver en meddelelse, bliver varerne betragtes som godkendt, medmindre det er en defekt, der ikke blev registreret i undersøgelsen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en defekt.

8. Gewährleistung und Garantien

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder de lovbestemte garantierettigheder. For forbrugere er forældelsesfristen for mangler i brugte varer et år fra levering af varerne.
For iværksættere er forældelsesfristen for krav på mangler et år fra risikostyringen; De lovbestemte begrænsningsfrister for rekvisitionskravet i henhold til § 478 BGB forbliver upåvirket.
Med hensyn til iværksættere forstås en aftale om varens betingelse kun vores egne oplysninger og fabrikantens produktbeskrivelser, der var medtaget i kontrakten. Vi påtager os intet ansvar for offentlige udtalelser fra producenten eller andre annonceringserklæringer.
Hvis den leverede vare er defekt, giver vi til virksomheder, efter vores skøn ved at eliminere defekten (reparation) eller ved at levere en artikel uden mangler (udskiftning).
Ovenstående begrænsninger og forkortede vilkår gælder ikke for erstatningskrav forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller vicarious agenter

  • i strid med liv, krop eller sundhed
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af told og ondskab
  • i tilfælde af krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten i første omgang og om, hvorvidt den kontraktlige partner regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser)
  • , Hvis det er aftalt som en del af en garanti løfte
  • så vidt omfanget af produktansvarsloven åbnes.

Oplysninger om eventuelle supplerende garantier og deres nøjagtige forhold kan findes i produktet og på specielle informationssider i online-butikken.

9. ansvar

Vi er altid ansvarlige uden begrænsning for krav på grund af skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller vicarious agenter

  • skade på liv, krop eller sundhed,
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af tolden
  • , Hvis aftalt garanti løfte, eller
  • så vidt omfanget af produktansvarsloven åbnes.

For misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse giver den korrekte udførelse af kontrakten, og kan påberåbe sig overholdelse af parterne, (kardinal forpligtelser) gennem simpel uagtsomhed ved os, vores juridiske repræsentanter eller agenter, forpligtelsen til mængden af ​​forudses på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået Skadesbegrænsning, som typisk må forventes. I øvrigt er erstatningskrav udelukket.

10. tvistbilæggelse
Europa-Kommissionen er at skabe en platform for online-konfliktløsning (OS) klar, som kan findes her http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er klar til at deltage i en udenforlig forligsprocedure forud for en forbruger voldgiftskomité.
Ansvarlig er det almindelige forbruger voldgiftscenter for Center for voldgift eV, Straßburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

betingelser oprettet med Trusted Shops Lige tekstforfatter i samarbejde med Wilde flexors Solmecke Advokater.